Afrikaans Sonder Grense Eerste Addisionele Taal Graad 1 Grootboek pakket (4 boeke) (NKABV)

R999.00

Description

Afrikaans sonder grense is ’n volledige taalreeks vir Afrikaans as Eerste Addisionele Taal. Dié taalreeks strek van Graad 1 tot Graad 12 en voldoen aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV).
Dié dinamiese, gebruikersvriendelike reeks bied onderwysers en leerders prikkelende, leerdergerigte stof wat deurgaans vaardighede inoefen.
Die kursusmateriaal bestaan uit:
• ’n Leerderboek wat op die vier vaardighede fokus en treffende visuele materiaal insluit
• ’n Leesboek wat al die voorgeskrewe genres insluit
• ’n Onderwysersgids met ’n Oudio-CD en ’n gratis Werkboek.
Die Leerderboek verseker dat nuwe leerders van Afrikaans:
• se luister-, praat-, lees- en skryfvaardighede ontwikkel en verbeter
• basiese taalstrukture en woordeskat kan verstaan en dit in konteks kan toepas
• sinvol in groepe kan kommunikeer en saamwerk om probleme op te los
• inligting kan bekom en verwerk deur middel van eenvoudige opnames, tabelle en lyste
• interaktief in groepe kan deelneem aan aktiwiteite soos liedjies, rympies, rolspel en dramatisering.
’n Onderwysersgids vir Afrikaans sonder grense Graad 4 is ook beskikbaar.
Afrikaans sonder grense Graad 4 is dié taalreeks vir die nuwe opvoedkundige bedeling!

Please be advised that we are now ordering directly from our suppliers due to limited stock.

You are welcome to email your booklist to sales@homeschoolbooks.co.za so that we can verify local availability and lead time before you place an order.