Afrikaans Sonder Grense Eerste Addisionele Taal Graad 9 Leerdersboek (NKABV)

R190.00

SKU: 9780636119796 Category: Tags: , ,

Description

Afrikaans sonder grense is ’n volledige taalreeks vir Afrikaans as Eerste Addisionele Taal. Dié taalreeks strek van Graad 1 tot Graad 12 en voldoen aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV).
Dié dinamiese, gebruikersvriendelike reeks bied onderwysers en leerders prikkelende, leerdergerigte stof wat deurgaans vaardighede inoefen.
Die kursusmateriaal bestaan uit:
• ’n Leerderboek wat op die vier vaardighede fokus en treffende visuele materiaal insluit
• ’n Leesboek wat al die voorgeskrewe genres insluit
• ’n Onderwysersgids met ’n Oudio-CD en ’n gratis Werkboek.
Die Leerderboek verseker dat nuwe leerders van Afrikaans:
• se luister-, praat-, lees- en skryfvaardighede ontwikkel en verbeter
• basiese taalstrukture en woordeskat kan verstaan en dit in konteks kan toepas
• sinvol in groepe kan kommunikeer en saamwerk om probleme op te los
• inligting kan bekom en verwerk deur middel van eenvoudige opnames, tabelle en lyste
• interaktief in groepe kan deelneem aan aktiwiteite soos liedjies, rympies, rolspel en dramatisering.
’n Onderwysersgids vir Afrikaans sonder grense Graad 5 is ook beskikbaar.
Afrikaans sonder grense Graad 5 is dié taalreeks vir die nuwe opvoedkundige bedeling!